Jets

Praktisch advies in rare tijden

Stagiaires


(Geschreven 20 maart 2020, met name gericht op stagiaires vanuit het mbo. Als er vragen komen, zullen we hbo ook uitzoeken!) Uitgangspunt van dit stuk is de kamerbrief van het ministerie van OCW hierover van 17 maart 2020 en het daarbij behorende servicedocument.

Heeft u stagiaires in uw bedrijf? Dan is het als eerste van belang dat u weet wat voor soort stagiaires u heeft, een student in een BOL opleiding of in een BBL opleiding. BBL studenten gaan normaal gesproken één dag per week naar school en hebben met u een arbeidsovereenkomst. Aan deze arbeidsoverkomst zit daarnaast nog een praktijkovereenkomst met de school gekoppeld. Zou u nu de arbeidsovereenkomst willen ontbinden, dan moet de BBL student op zoek naar een nieuwe leerwerkplek om door te kunnen gaan met de opleiding, want zijn of haar overeenkomst met de school blijft wel bestaan. BOL studenten volgen het grootste deel van hun onderwijs normaal gesproken op school, en lopen stage (BPV) als onderdeel van de opleiding. Dit kan in een lintvorm (bijvoorbeeld een periode een aantal dagen per week) of in een blokvorm (bijvoorbeeld een aantal weken achtereen).

Stage (BPV) is vooral belangrijk voor studenten in hun examenjaar: vaak moeten zij in de praktijk opdrachten uitvoeren die aantonen dat ze bepaalde vaardigheden hebben. Deze zogenoemde ‘ Proeves van Bekwaamheid’ zijn voor deze studenten nodig om (goed) af te ronden, anders kunnen ze niet diplomeren.

Sluit uw bedrijf als gevolg van de Corona-maatregelen? Dan moet per geval gekeken worden of leerdoelen gehaald kunnen worden en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden. Dit wordt in overleg tussen de stagiair, de stagebegeleider vanuit de school en u als bedrijf bepaald. Natuurlijk is er niets te doen voor een stagiair die naar huis gestuurd wordt, maar misschien zijn er alternatieve werkzaamheden te verzinnen die ook kunnen leiden naar het behalen van de leerdoelen? Zo hoorden we al van een stagiair in de horeca die weliswaar niet meer kan bedienen, maar de praktijkopdracht in huiselijke kring mocht opnemen, welke vervolgens door het bedrijf én de stagebegeleider beoordeeld is per video. Praktijkdoel behaald! Of een student CIOS, die als sportinstructeur een bewegingsprogramma voor thuiswerkers heeft opgezet met oefeningen aan de keukentafel: in overleg met de school en het stagebedrijf beoordeeld als voldoende. Overleg dus, wat er gedaan kan worden.

Of er ook vastgehouden moet worden aan het aantal uren te lopen stage is aan de school om te bepalen. Voor stagiaires geldt net als voor ‘normale’ medewerkers dat ze wellicht vanuit huis kunnen werken?

Gaat uw bedrijf door? Dan gaat in principe ook uw praktijkovereenkomst met de stagiair en de school door en blijven gemaakte afspraken bestaan. Dat geldt voor de duur van de stage én voor de inhoud van de stage: de student moet wel de mogelijkheid houden om de praktijkopdrachten af te ronden. U kunt de stagiair niet verplichten extra uren te werken. Uiteraard kunt u het wel vragen!