Jets

Praktisch advies in rare tijden

Collegiale uitlening


Wat houdt collegiale uitlening in? Feitelijk is het detachering. Een werknemer is in dienst bij het ene bedrijf en verricht zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf.
Dat gebeurt al regelmatig in bijvoorbeeld trajecten rondom arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren: gekeken wordt of de betreffende werknemer op een andere plaats wel kan werken.

Hoe werkt collegiale uitlening?

Allereerst moet je uiteraard nagaan of de werknemer die je zou willen uitlenen dat zelf ook wil. Sommige arbeidsovereenkomsten kennen al de mogelijkheid dat de werkgever de werknemer uitleent, of opdraagt zijn werkzaamheden ergens anders te verrichten. Vaak is het niet geregeld en moet dat dus eerst gebeuren. Stemt de werknemer ermee in, leg dat dan vast in het personeelsdossier.

De werknemer blijft in dienst bij Bedrijf 1 en gaat werkzaamheden verrichten bij Bedrijf 2. Bedrijf 2 betaalt vervolgens een vergoeding aan Bedrijf 1 voor het gebruik van de arbeidskracht van de werknemer. De uitlening gebeurt ‘zonder winstoogmerk’ en ‘bij wijze van hulpbetoon’. Deze twee criteria zijn van belang. Als daaraan niet wordt voldaan, valt de uitlening al snel onder het (bedrijfsmatig) ter beschikking stellen van arbeidskrachten zoals bedoeld in de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Deze wet stelt voorwaarden aan uitzendwerkgevers. Dit zijn geen voorwaarden waar je bij het uitlenen van een enkele werknemer aan wilt voldoen. Zo moet je als ‘professioneel uitlener’ BTW in rekening brengen over de arbeid die je uitleent, en ook afdragen. Als het gaat om collegiale inlening, hoeft dat niet.

Bedrijf 1 brengt alleen de daadwerkelijke kosten voor de werknemer in rekening bij Bedrijf 2. Naast het loon en de werkgeverslasten, kan dat ook een vergoeding van administratiekosten zijn. Het moet wel gaan om daadwerkelijke kosten, er mag immers geen sprake zijn van een winstoogmerk.

Een paar voorbeelden die we hoorden:
  • Call center medewerkers van een recreatiepark worden uitgeleend aan de klantenservice van een bezorgservice.
  • Horeca-medewerkers helpen bij de asperge-oogst.
  • Docenten verpleegkunde worden ingezet in ziekenhuizen.
Ieder bedrijf dat werknemers uitleent, of dat nou bedrijfsmatig gebeurt (uitzendbureau) of incidenteel (collegiale uitlening), is verplicht dit te registreren bij de Kamer van Koophandel. In geval van collegiale uitlening kun je via dit vragenformulier een melding doen. Vul bij 'Je vraag' in: ‘Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt.’ Vermeld je naam, je bedrijfsnaam én je KVK-nummer.

Natuurlijk is het verstandig de afspraken die de beide bedrijven maken goed vast te leggen. Dat kan in een uitleenovereenkomst. Het is een goed idee om ook met de werknemer afspraken te maken, bijvoorbeeld over geheimhouding.