Jets

Praktisch advies in rare tijden

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenenHad je bedrijf al voor de uitbraak van het corona-virus te maken met minder omzet? Had je eigenlijk teveel personeel voor de hoeveelheid werk?
Dan is een aanvraag bij het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid misschien niet voldoende.
Wellicht is het beter eerst je personeelsbestand op orde te brengen en daarna pas een aanvraag bij het NOW te doen. Als je gebruik maakt van het NOW, mag je namelijk geen mensen ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

Wat kun je eerst doen?


Je personeelsbestand op orde brengen kan bijvoorbeeld door uitzendkrachten niet langer in te lenen, oproepkrachten niet of minder in te zetten en tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet te verlengen. Let daarbij op dat je minstens een maand voor het aflopen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aan je werknemer laat weten dat je de arbeidsovereenkomst niet wilt verlengen. Als je dat niet doet, moet je de werknemer een vergoeding betalen.

Als je ook werknemers met een vast contract moet ontslaan om je personeelsbestand op orde te brengen, dan is de reden voor het ontslag een van de zogeheten ‘bedrijfseconomische redenen’.

Hoe werkt dat?


Net als bij alle andere ontslagredenen, kun je met je werknemers afspraken over de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. Die afspraken leg je vast in een beëindigingsovereenkomst.
Verwacht je dat je er met je werknemers niet uitkomt? Dan vraag je bij het UWV toestemming om je werknemers te mogen ontslaan. Om die toestemming te kunnen krijgen moet je met cijfers kunnen laten zien dat binnen korte termijn (meestal een half jaar) geen verbetering van de situatie is te verwachten.
Bij het kiezen van de werknemers waarvoor je toestemming voor ontslag aanvraagt, moet je het afspiegelingsbeginsel toepassen. Dat betekent dat bij alle getroffen functies de leeftijdsopbouw (in groepen van tien jaar) voor en na de ontslagen zoveel mogelijk gelijk is. Werknemers met het kortste dienstverband in een leeftijdsgroep, moeten als eerste voor ontslag worden voorgedragen.

Een procedure bij het UWV duurt minimaal vier tot zes weken, houd daar rekening mee!

Het UWV geeft toestemming, en dan?


Als het UWV toestemming geeft, moet je de arbeidsovereenkomsten met je werknemers nog opzeggen. Dat doe je per brief. In die brief vermeld je ook de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Wanneer dat is, is afhankelijk van de opzegtermijn. Die kan per werknemer verschillen, omdat die vaak gekoppeld is aan het aantal dienstjaren van de werknemer. Soms bepaalt de cao de opzegtermijn. Vraag als je twijfelt altijd advies aan een deskundige, je kunt de arbeidsovereenkomst maar een keer opzeggen!

Transitievergoeding


Bij het einde van de arbeidsovereenkomst na opzegging met toestemming van het UWV, moet je je werknemers een transitievergoeding betalen. Sinds 1 januari 2020 hebben alle werknemers, ook als ze nog maar kort in dienst zijn, daar recht op.
Als je met je werknemers afspraken maakt over de beëindiging en je legt die vast in een beëindigingsovereenkomst, dan is een vergoeding niet verplicht. Het is natuurlijk wel de vraag of werknemers akkoord gaan als je geen vergoeding aanbiedt.