Jets

Praktisch advies in rare tijden

NOW verantwoorden

Vanaf 7 oktober kan door het bedrijf een verzoek worden ingediend bij het UWV om de NOW te beoordelen. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot / de hoogte van het vastgestelde subsidiebedrag, is bij die vaststelling een verklaring nodig.

Let op: iedereen die NOW heeft aangevraagd en een voorschot heeft ontvangen, moet via UWV.nl/NOW zelf het verzoek tot vaststelling NOW aanvragen. Dat gaat niet automatisch. Sterker nog: als je geen beoordeling aanvraagt, wordt er van uit gegaan dat je de NOW onterecht hebt ontvangen en moet deze terugbetaald worden.

Wat moet je bij de hand hebben als je de beoordeling aan gaat vragen:
  • Uw bedrijfsgegevens (KVK etc)
  • Uw loonheffingennummer
  • Het werkelijke omzetverlies (zie hierna)
  • Een rekeningnummer
  • Een foto of scan van een bankafschrift waarop rekeningnummer en tenaamstelling duidelijk leesbaar is
  • Een kopie van de beschikking van de NOW

In die beoordeling van de aanvraag moet je aangeven hoe groot het omzetverlies werkelijk is geweest. Zorg er dus voor dat de administratie van 2020 én die van 2019 op orde is, want deze twee moeten met elkaar vergeleken worden.

De hoogte van de NOW was gerelateerd aan het omzetverlies in een periode van drie maanden. Als ondernemer kon je zelf kiezen welke drie maanden je koos: maart-april-mei of april-mei-juni. Bij 100% omzetverlies, was er recht op 90% tegemoetkoming van de loonkosten. Daarvan werd 80% als voorschot uitgekeerd. Nu moet dus berekend worden hoe hoog het omzetverlies werkelijk was en hoe hoog de tegemoetkoming moest zijn. Er is daarbij gekeken naar de loonsommen van januari.

Met een rekenvoorbeeld wordt het duidelijker.

Drie bedrijven hadden een gelijke loonsom in januari 2020: € 6.000,-, samengesteld uit €4.000,- bruto lonen, €1.500 werkgeverslasten en €500,- vakantiegeld.
De omzetten van 2019 en 2020 verschilden wel.
Alle bedrijven hadden een tegemoetkoming vanuit de NOW gekregen van 12.960,- (90% van de loonsom van totaal 18.000 is 16.200, en daar 80% van).

De rechten op een tegemoetkoming vanuit de NOW zijn gekoppeld aan het percentage omzetverlies; bij meer omzetverlies is meer recht op NOW. Met verschillende omzetten krijg je dan ook verschillende uitkomsten. Voor deze voorbeelden geldt dan:
Stacks Image 49
Wat er verder meegestuurd moet worden, is afhankelijk van het bedrag wat aan NOW/voorschot NOW is ontvangen. In schema:
Stacks Image 51
Ook als er geen verklaring van een accountant of derde partij meegestuurd hoeft te worden, moet er wel verklaard worden dat alles naar waarheid is ingevuld en dat aan alle verplichtingen vanuit de NOW 1 (zoals geen werknemers ontslaan) is voldaan.

Beoordeling van de NOW 1 kan aangevraagd worden vanaf 7 oktober en moet voor 24 maart 2021 gedaan worden voor bedrijven die geen accountantsverklaring hoeven mee te sturen. Het UWV zal een en ander zo snel mogelijk beantwoorden, maar geeft wel al aan dat het tot een jaar kan duren voor er een definitieve beslissing valt. Ook kan er – ook bij een eigen verklaring – een controle op de opgegeven gegevens worden gedaan.