Jets

Praktisch advies in rare tijden

Personeel in tijden van de corona-uitbraakThuiswerken


De oproep van de overheid is om thuis te werken als dat kan. Als werkgever moet je je personeel in de gelegenheid stellen om thuis te werken. Een goede werkplek, goede apparatuur en natuurlijk de mogelijkheid ook daadwerkelijk te kunnen werken: het werk moet bereikbaar zijn en de noodzakelijke programma’s daarvoor ook. Hier vind je meer informatie over thuiswerken.

Doorbetalen


Tijdens deze crisis moet je je personeel wel doorbetalen. Ook als het thuis werkt. Als je personeel thuis minder uren kan werken omdat bijvoorbeeld de kinderen thuis zijn, ga daarover dan in overleg. Als de situatie tijdelijk is, kan zorgverlof een optie zijn. Ziet het ernaar uit dat je werknemer langere tijd niet zijn of haar volledige uren kan werken, maak dan goede afspraken. Het opnemen van opgespaarde overuren, tijd-voor-tijd-uren of bovenwettelijke vakantiedagen kan soms een oplossing zijn.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)


Als de omzet van je bedrijf door deze crisis met 20% of meer daalt, kun je een beroep doen op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (of Werkbehoud), de vervanging van de regeling werktijdverkorting. Hier vind je daarover meer informatie. Mocht de situatie van je bedrijf zodanig verslechterd zijn dat toch ontslagen nodig zijn, kijk dan hier voor meer informatie.

Oproepkrachten


Ook oproepkrachten vallen onder de NOW-regeling.
Als je je oproepkrachten toch minder of niet meer wilt inzetten, denk dan aan de regels voor het afzeggen van al ingeplande oproepen. In de sinds 1 januari geldende Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is geregeld dat intrekken (of wijzigen) van oproepen schriftelijk of elektronisch moet gebeuren. En uiterlijk vier dagen voor het begin van het werk. Soms geldt een kortere termijn van vier dagen, dat is dan in de cao geregeld.

Stagiaires


Uiteraard gelden ook voor stagiaires dezelfde richtlijnen van de RIVM als het gaat om voorzorgsmaatregelen en ziekmeldingen. Stagiaires moeten dus op een vergelijkbare wijze als ‘normaal’ personeel behandeld worden. Maar stagiaires lopen ook stage als onderdeel van hun opleiding, en verdienen misschien wel daarom juist wat extra aandacht. Het is tenslotte hun opleiding die nu in het geding is.

Ziekmeldingen


Zoals altijd moet je ziekmeldingen van je personeel goed registreren. De verplichtingen die je als werkgever hebt ten aanzien van zieke werknemers blijven gewoon bestaan. Meldt zieke werknemers dus aan bij de arbodienst en houdt het dossier van het verloop van de ziekte goed bij. Als de werknemer zes weken ziek is, moet er een advies van de arbodienst zijn. De arbodienst heeft natuurlijk tijd nodig om dit advies op te stellen en moet daarvoor ook contact met de werknemer hebben. Houdt hier rekening mee en vraag daarom al bij de ziekmelding door de werknemer of hij of zij een idee heeft over de duur van de ziekte.

Let op: officieel mag je als werkgever niet weten wat je werknemer heeft. In deze tijden is het wel handig te vragen of je werknemer denkt dat hij of zij besmet is met het corona-virus. Je hebt ook een verplichting om je andere werknemers zoveel mogelijk gezond te houden. Als je weet dat een van hen (mogelijk) besmet is, kun je anderen informeren zodat ze hun gezondheid goed in de gaten kunnen houden.

Vragen naar de aard van de ziekte is ook een mooie manier om te proberen erachter te komen of je werknemer echt ziek is. Of dat je werknemer zich ziek meldt terwijl er eigenlijk iets anders aan de hand is. Angst voor besmetting bij wel komen werken, mantelzorg, kinderen thuis, allerlei mogelijke redenen. Ga met je werknemer in gesprek over een mogelijke oplossing.

Personeelsdossiers


Niet alleen ziekmeldingen van je personeel moet je goed registreren.
Zorg dat je personeelsdossiers in zijn geheel goed op orde zijn. Meer informatie volgt snel.

Collegiale uitlening


Sommige bedrijven zijn in verband met de Covid-19 uitbraak gesloten of hebben weinig werk, terwijl andere bedrijven juist niet weten hoe ze het werk gedaan moeten krijgen. Het vinden van gekwalificeerde mensen is nog steeds erg moeilijk. De oproep van het kabinet die we dezer dagen steeds horen is ‘alleen samen kunnen we de crisis aan’. Deze twee zaken samengebracht leiden bij ons tot de gedachte aan collegiale uitlening. Bekend bij bouwbedrijven, maar misschien nu ook toepasbaar voor andere bedrijven?

NOW 1 Verantwoorden


Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de NOW, de regeling om een tegemoetkoming in personeelskosten te krijgen in de eerste maanden van de corona-crisis. Over inhoud en voorwaarden van die NOW schreven we eerder.

Er was een NOW 1, een opvolger, NOW 2 en nu is er zelfs een NOW 3. Alle uitkeringen zijn een voorschot, en bij een voorschot hoort een definitieve vaststelling en eventueel een afrekening. Nu gaat de NOW 1 door dit proces.