Jets

Praktisch advies in rare tijden

Landelijke regelingen die door gemeentes worden uitgevoerd


(dit stuk is geschreven op 24 maart)

Een aantal landelijke maatregelen worden uitgevoerd door de gemeentes.

Tozo


De Tozo regeling staat voor Tijdelijke Overbruggingsregel Zelfstandig Ondernemers en is een tijdelijke invulling van een regeling die al bestond, de Bbz, Bijzondere Bijstandverlening voor Zelfstandigen. Landelijk is besloten dat er in ieder geval een snellere behandeling komt van aanvragen voor de Bbz. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente, en de eisen die gesteld worden om in aanmerking te komen kunnen dus ook per gemeente verschillen.
  • Een aantal eisen zijn gelijk:
  • Het bedrijf was voor 1 januari 2020 ingeschreven bij de KvK
  • De ondernemer is Nederlander of daaraan gelijkgesteld
  • Er wordt voldaan aan het urencriterium – er wordt dus aantoonbaar 1.225 uur of meer per jaar aan het bedrijf besteed.
  • Er is geen vermogens- of partnertoets.
  • De regeling geldt (nu) voor maximaal drie maanden.

Let op: de Bijzondere Bijstandverlening Zelfstandigen moet aangevraagd worden in de woonplaats van de ondernemer, niet in de plaats waar het bedrijf gevestigd is. De maximale hoogte van de Bbz regeling is € 1.503,31 per maand, geld wat bedoeld is voor levensonderhoud en in principe – indien blijkt dat het terecht is toegekend – niet hoeft te worden terugbetaald. Daarnaast kan versneld een aanvraag voor bedrijfskapitaal worden gedaan. Deze investering in het bedrijf van maximaal €10.157,- moet wél worden terugbetaald, maar tijdelijk met minder rente en met een mogelijk vertraagde aflossingsverplichting.

Tijdelijk, onder de Tozo-bepalingen wordt er niet getoetst of het bedrijf levensvatbaar is – waar dat normaal wel wordt gedaan.

4.000 euro voor direct getroffen ondernemers


De rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) is bezig met een regeling waarbij ondernemers die direct getroffen zijn door de maatregelen (denk aan de Horeca en de contactberoepen als de kapper en de schoonheidsspecialist) een gift van eenmalig €4.000,- te geven. De RVO is nog bezig met een lijst van bedrijven die in aanmerking komen. Hou de website in de gaten dus: www.rvo.nl

Regelingen van individuele gemeentes


Nederland heeft 355 gemeentes en daarmee evenzoveel verschillen in gemeentelijke regelingen als het gaat om het bijstaan van ondernemers in deze lastige tijd. Een aantal gemeentes heeft zelf al regelingen getroffen over het innen of zelfs kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Dit zijn echter geen landelijke maatregelen! Wat in Domburg geldt, hoeft dus niet in Egmond aan Zee ook te gelden! Check de website van de eigen gemeente!