Jets

Praktisch advies in rare tijden

Verzuip niet met cadeaubonnen


Veel ondernemers, met name in bedrijven in de natte horeca die nu dicht moeten, hebben een acuut cash-flow probleem. We schreven elders over maatregelen van de belastingdienst zoals het uitstellen van betaling van de LB en OB, en over mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen voor personeelslasten, maar veel andere kosten lopen gewoon door en de ondernemer moet zelf ook eten. De cadeaubon (nu kopen, later besteden) lijkt dan de ideale oplossing – en een actie waarbij de klant er ook wat voordeel van heeft is snel genoeg verzonnen.

EHBO-ers op het water kennen het gevaar van de tweede verdrinking: de drenkeling wordt gered, maar overlijdt alsnog aan water in de longen. Zoiets zou ook kunnen gebeuren met ondernemers die nu met cadeaubonnen gaan werken. Want het water kan nu wel aan de lippen staan, maar het is niet de bedoeling dat je na heropening van het bedrijf alsnog verzuipt?

Een voorbeeld:

Een café heeft op 12 maart zijn deuren moeten sluiten. De omzet is nu even nul, waar dat normaal rond de €200.000 op jaarbasis is. De vaten die al aangesloten waren zijn inmiddels afgetapt. Als ze weer opengaan, is er vers bier.
De uitbater heeft zijn vaste kosten (huur, verzekeringen, lidmaatschappen, per jaar rond de €30.000,-) met 10% terug weten te schroeven in deze crisis en variabele kosten (inkoop, personeel) met 100%.

Het café heeft een grote groep vaste klanten, en er zijn mogelijkheden om aan deze groep cadeaubonnen voor ná de crisis te verkopen. Zeker als dat bonnen zijn als ‘vijf bier voor een tientje’ (dat zou normaal € 12,50 zijn).

Het is normaal een gezond bedrijf met een jaarinkomen voor de ondernemer rond de €50.000,-. De omzet is op jaarbasis €200.000, waarvan 60% van de omzet variabele kosten zijn (inkoopwaarde van de omzet, personeelskosten) en de vaste kosten per jaar €30.000,-

Stacks Image 9
Zou je deze jaarbedragen omrekenen naar weekbedragen dan deel je door 52 (weken) en krijg je het volgende plaatje (ongeveer, want in een café is de jaaromzet niet netjes door 52 weken te delen):
Stacks Image 15
Door afspraken met onder andere de verhuurder en de bank zijn de vaste kosten teruggebracht naar €500,- per week.

Zou de ondernemer nu cadeaubonnen gaan verkopen om die €500,- per week in ieder geval binnen te halen, dan moeten er per week 50 bonnen verkocht worden à €10 per stuk.

Als na de crisis het café weer opengaat, kunnen die bonnen ingeleverd worden. Een week aan bonnen is dan 50 * € 12,50 omzet, € 625,- totaal. Alleen komt die omzet niet in geld binnen. Dat is immers bij het verkopen van die bonnen al gedaan. De baten zijn voor de kosten uit gegaan, waar dat normaal gesproken andersom is.

Als de klanten een vergelijkbaar kroeggedrag gaan vertonen na de crisis, en er worden per week 50 bonnen ingeleverd, dan ziet de ondernemer dit gebeuren:
Stacks Image 17
De ondernemer ziet zijn weekinkomen teruggaan naar een derde van normaal, terwijl er in de sluitingstijd waarschijnlijk al ingeteerd was op reserves. Dat kan dus nog wel eens lastig worden!
Ernstiger wordt het als ná de crisis in één week de bonnen van twee weken, 100 stuks, worden ingeleverd. Dan komt het plaatje er als volgt uit te zien:
Stacks Image 21
Nu maakt het normaal gesproken gezonde bedrijf dus verlies, met alle gevolgen van dien…
Denk er dus goed over na óf je cadeaubonnen wilt inzetten om deze weken te overbruggen en zo ja, hoe. Misschien is er iets te verzinnen met het soort product wat voor de bon gekocht kan worden – alleen het ‘biertje van de maand’ waarvoor de bon kan worden gebruikt? – of blokken van inleveren, zodat de bonnen de geldstromen direct na opening niet alsnog opdrogen.
Aan cadeaubonnen zitten ook wat juridische haken en ogen. Lees dat stuk ook!