Jets

Praktisch advies in rare tijden

Wie is een geschikte derde deskundige?Op de site van de belastingdienst wordt aangegeven dat verzoeken voor uitstel van betaling
binnen een bepaalde termijn gevolgd moet worden door een verklaring van een derde
deskundige. Deze derde deskundige moet een onafhankelijke partij zijn, die kan verklaren dat u
  • Betalingsproblemen heeft of verwacht
  • Die een gevolg zijn van de maatregelen rondom het Corona-virus
  • En daardoor dus tijdelijk van aard zijn
Let op: waar de verklaring van de derde deskundige exact aan moet voldoen, is nog niet duidelijk.
Vermoedelijk moet er in staan dat uw onderneming in normale omstandigheden wél
levensvatbaar is; uw problemen worden echt alleen veroorzaakt door de maatregelen rondom het
Corona virus.

Wie geschikt is als derde deskundige is op dit moment (18 maart) nog niet helemaal duidelijk. Op
de site van de belastingdienst staan vermeld:
  • Een externe consultant
  • Een externe financier
  • Een branche organisatie
  • Uw eigen accountant of financieel dienstverlener.
Veel bedrijven in het MKB hebben helemaal geen ‘externe consultants’ (en zitten in tijden van
crisis ook niet te wachten op de extra kosten die dat met zich meebrengt). Ons advies is dan ook
deze verklaring te vragen van de eigen boekhouder, of, als dat kan, van de eigen bank. Hou er wel
rekening mee dat U niet de enige zal zijn die om een dergelijke verklaring gaat vragen en zij ook
even de tijd willen om zo’n verklaring op te stellen!

U kunt natuurlijk ook uw verzoek aan de belastingdienst aan uw bank voor leggen. Wellicht kunnen zij de ‘derde deskundige verklaring’ dan meteen bijvoegen.