Jets

Praktisch advies in rare tijden

Uitstel van betaling OB/LB en verlaging IB/VpB


18 maart 2020

In een brief van 12 maart gaf het ministerie een aantal maatregelen aan om ondernemers te helpen door uitstel van betaling te geven.
JETS heeft uit deze brief een onderdeel uit gehaald. Het gaat om deze passage:

1.4 Fiscaliteit Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Maar wat staat daar nu, in Jip- en Janneketaal?

Als ondernemer moet je inkomstenbelasting betalen over je winst (als ZZP-er, eenmanszaak of VOF), of vennootschapsbelasting (als BV). Daarnaast ontvang je BTW van klanten die moet worden afgedragen, de omzetbelasting (BTW) en als je personeel hebt, loonbelasting. De meeste van deze betalingen worden maandelijks of per kwartaal gedaan.

Ondernemers die problemen hebben of dreigen te krijgen met het (op tijd) doen van betalingen, kunnen uitstel van betaling krijgen van de belastingdienst. Dit zal vooral gelden voor de afdracht BTW en de loonbelasting. De andere belastingen worden geheven op basis van winst: is de verwachting dat deze dit jaar lager zal liggen, dan kan een verlaging van de voorlopige aanslag aangevraagd worden, die meteen zal worden toegekend.

Zodra een verzoek is ingediend, zal de invordering worden stopgezet. Met andere woorden: de verplichtingen worden opgeschort: op pauze gezet. Elk verzoek moet individueel beoordeeld worden, daar kan dus even tijd overheen gaan, maar in de tussentijd mag de betaling dus worden uitgesteld – mits je daar schriftelijk om vraagt. De invorderingsrente – de rente die je moet betalen als je te laat betaald – wordt tijdelijk van 4% naar 0,01% teruggeschroefd.

Het gaat dus om twee soorten belastingen van ondernemers:
  • De belasting op winst (Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting): verwacht je beduidend minder winst door de maatregelen, dan kan de belasting hierover nu al verlaagd worden via Belastingdienst zakelijk.
  • De belasting op betaalde lonen (loonbelasting) en de belasting op omzet (OB of BTW), voor dit laatste moeten een aantal stappen doorlopen worden.

Wat te doen?


  1. Een brief sturen aan de belastingdienst waarin u vraagt om uitstel van betaling. De brief moet naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vergeet niet uw BTW nummer en KVK nummer bij uw gegevens te vermelden!
  2. In die brief moet u uitleggen dat u door de uitbraak van het corona virus in problemen bent gekomen. Hoe u dat het beste kunt doen, leggen we uit in het document: aantonen dat u normaal een gezond bedrijf draait.
  3. Binnen vier weken na verzenden van deze brief moet u ook een verklaring van een derde deskundige opsturen (mag ook gelijk met de brief). Wie een derde deskundige is, leggen we hier uit.
Let op: het is het aanvragen van een UITSTEL van betaling. Van uitstel komt GEEN AFSTEL, wat het spreekwoord ook zegt. Hou er rekening mee dat de ontvangen BTW en verschuldigde loonbelasting waarschijnlijk wel afgedragen moet worden. Reken jezelf dus niet rijk.

JETS ADVIES is duidelijk aan te tonen dat het bedrijf op zichzelf gezond is, door bijvoorbeeld een berekening mee te sturen met het verzoek tot uitstel.