Jets

Praktisch advies in rare tijden

De exit-strategie


Een protocol is niets anders dan een concreet plan hoe veilig gewerkt kan worden. Meestal worden die protocollen opgesteld door een branche-organisatie, vaak in samenwerking met experts op veiligheidsgebied. De maatregelen van het RIVM worden in een protocol uitgewerkt. Omdat het per branche anders is, zijn de protocollen ook verschillend van elkaar. Zo is in een kapperszaak de anderhalve meter afstand niet te handhaven, maar in de horeca wel.
Als er een protocol is, wil dat nog niet zeggen dat de sector weer open mag; dat bepaalt de regering. Maar als je wel weer mag openen, dan moet je de regels zoals gesteld in het protocol van jouw branche wél handhaven – voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Kan je de regels uit het protocol niet handhaven, dan kan je dus nog niet open.

Voor alle bedrijven in alle sectoren gelden de regels van het RIVM. De belangrijkste regel daarin is die 1,5 meter afstand. Daarnaast zijn er vaak aanvullende regels over bijvoorbeeld luchtcirculatie of gebruik van kleine ruimtes. Dat houdt vaak in dat het bedrijf anders ingericht moet worden; looproutes moeten aangegeven worden, misschien het aantal werkplekken verminderen, misschien moet er met reserveringen gewerkt worden. Schoonmaak krijgt een grotere rol!

In de noodverordening die momenteel geldt is samenscholen met 3 of meer personen strafbaar gesteld, net als het niet bewaren van de onderlinge afstand. De boete is niet alleen fors (390 euro), maar het leidt ook automatisch tot een aantekening op je strafblad – en brengt dus het krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag in gevaar. Handhaving gebeurt door de politie, en door Bijzonder Opsporings Ambtenaren. Dat zijn de BOA’s in de stad (die met die blauwe jasjes) maar ook andere handhavers als boswachters en parkopzieners.
Voor bedrijven geldt dat zij in principe gecontroleerd kunnen worden door de arbeidsinspectie vanuit het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid – maar in veel veiligheidsregio’s is in de noodverordening aangegeven dat de politie en BOA’s ook mogen controleren. Voor bedrijven die de regels overtreden is de hoogte van de boete niet vastgesteld – het openbaar ministerie bepaalt. Het kan verschillen per veiligheidsregio. Er wordt gecontroleerd, en bij herhaaldelijke overtreding van de regels kan het bedrijf op last van de burgemeester worden gesloten!

Als ondernemer ben je er verantwoordelijk voor dat je klanten zich aan de regels houden. Doet een klant dat niet, dan moet je de klant daarop aanspreken. Blijft de klant zich niet aan de regels houden, dan mag je de klant wijzen op het misdrijf, en de politie bellen. Net als bij winkeldiefstal heb je dan ook de mogelijkheid een schade van € 181,- te claimen bij die klant.