Jets

Praktisch advies in rare tijden

Kijk naar je kosten


Een open deur, maar een euro niet uitgegeven is een euro verdiend. Hou dus regelmatig je kosten tegen het licht. Net als in van die programma’s waarin particulieren naar hun uitgaven moeten kijken, moeten ondernemers een vergelijkbaar rijtje af. Kostenposten die voor ondernemers vaak flink gereduceerd kunnen worden zijn:
  • Verzekeringen. Veel bedrijven zijn dubbel of soms zelf driedubbel verzekerd, omdat er niet goed naar de dekking is gekeken. Vaak is er bijvoorbeeld vanuit het lidmaatschap van de branche-organisatie al een verzekering voor juridische bijstand, en is hier ook een aparte verzekering voor afgesloten.
  • Gereedschappen en materialen: in principe moet de werkgever de werknemers voor zien van de gereedschappen en materialen die zij nodig hebben om hun werk uit te voeren. Dus de bouwvakker moet gereedschap hebben, de schilder kwasten en de vakkenvuller een afbreekmesje om dozen mee open te maken. Door beter op materialen en gereedschappen te letten, kan een hoop geld bespaard worden.

Out of the (gereedschaps)box


Sinds een bedrijf geen vergoeding voor gebruik van gereedschap mag betalen aan haar werknemers, maar er zelf voor moet zorgen dat er deugdelijk gereedschap is, zijn de kosten hiervan nogal uit de hand gelopen. Materialen raken kwijt of gaan stuk; de laatste jaren zijn de kosten aan gereedschappen met meer dan 300% gestegen. Het gaat hier om directe kosten voor het bedrijf: omdat een individueel stuk gereedschap meestal niet duurder is dan € 450,- exclusief BTW mag het bedrijf deze kleine investeringen niet als zodanig opvoeren. De maandelijkse kostenpost ‘gereedschap’ liep op tot honderden euro’s.
Werknemers drongen er bij het MT van het bouwbedrijf op aan te zorgen voor goed gereedschap. Daarbij hadden ze duidelijke voorkeuren: Makita voor elektrische apparaten, Hilti voor handgereedschap… niet de goedkoopste keuzes! Gezien de houdbaarheid van het gereedschap voelde het MT er niet veel voor om inderdaad voor deze A-merken te kiezen. Er was al een aantal keren met de werknemers gesproken over de omgang met gereedschap en er waren zelfs schriftelijke waarschuwingen gegeven. Dat had niet veel uitgehaald: de werksfeer werd er niet beter op en er bleef buitenproportioneel veel gereedschap verdwijnen en stuk gaan. Hier moest een oplossing voor gevonden worden! Die bleek er te zijn. Al het gereedschap, zowel het aanwezige als het nieuw aan te schaffen, kreeg een uniek nummer ingegraveerd. Aan het einde van de economische levensduur (variërend tussen één en drie jaar) werd het afgeschreven gereedschap verloot onder de werknemers van het bedrijf.
Al binnen zes maanden had het bedrijf geen maandelijks terugkerende kostenpost voor gereedschap meer.


  • Verzendkosten: veel leveranciers eisen een minimale ordergrootte en/of rekenen onder bepaalde factuurbedragen verzendkosten. Kijk eens of er over die verzendkosten te praten is, en als dat niet zo is, kijk dan hoe ze terug te dringen zijn. Wil een klant bijvoorbeeld best wat langer wachten op zijn bestelling, kan dan een deel van de kosten die je dan als ondernemer niet hoeft te maken (die verzendkosten) in de vorm van een korting naar de klant? Zo beloon je geduld! Verzendkosten doorberekenen aan klanten is natuurlijk ook een optie, maar wel een die een stuk minder vriendelijk over komt.

Debiteurenbeheer


Een van de belangrijkste veroorzakers van problemen bij bedrijven is te herleiden tot slecht debiteurenbeheer. Rekeningen die maanden open blijven staan: de kosten heb je als ondernemer al gemaakt, vaak heb je zelfs al de BTW afgedragen, maar Van Klanteren betaalt simpelweg (nog) niet. Strak debiteurenbeheer kan voorkomen dat je daardoor in de problemen raakt. Het is niet raar om binnen een week na het verstrijken van de betaaltermijn een herinnering te versturen. Soms is de klant simpelweg vergeten jouw rekening te betalen. Blijft het geld na die herinnering nog steeds uit, stuur dan gerust een aanmaning. Jij hebt jouw deel van de deal gedaan, nu is het de beurt aan de klant.

Overigens hoort bij een goed debiteurenbeheer ook je als een goede debiteur gedragen. Dus betaal zelf je facturen op tijd. Dat voorkomt de kosten van een aanmaning…

Reken je prijzen door


Veel bedrijven, zeker in de dienstverlening, rekenen bepaalde prijzen die opgebouwd zijn vanuit uren, loonkosten, vaste kosten en inkoopprijzen van benodigde zaken. Soms is de vastgestelde prijs echter te laag of juist te hoog. Een te lage prijs is voor jou als ondernemer niet goed, en met een te hoge prijs heb je de kans dat Van Klanteren ergens anders heen gaat – ook niet wat je wilt. Reken dus af en toe je gerekende prijzen na. Een voorcalculatie maken is voor veel bedrijven gebruikelijk – en is ook nodig om de offerte op te stellen – maar neem je wel alle kosten mee? En reken het na afloop van de klus nog eens door: welke materialen zijn nou werkelijk verbruikt en hoeveel uur heeft de klus geduurd?