Jets

Praktisch advies in rare tijden

Aantonen dat u een gezonde bedrijfsvoering heeft


Er zijn inmiddels behoorlijk wat noodmaatregelen aangekondigd voor ondernemers, en hoewel het er op lijkt dat de overheid coulant gaat zijn met het toekennen van hulp, zijn de maatregelen natuurlijk vooral bedoeld voor ondernemers die in ‘normale’ omstandigheden gewoon een inkomen uit hun bedrijf konden halen. Het is niet alleen voor de overheid, maar ook bijvoorbeeld voor de bank waar u misschien een extra krediet gaat aanvragen, of voor uw klanten bij wie u misschien gaat crowdfunden, maar voor uzelf van groot belang dat u kunt aantonen dat uw problemen door het Corona-virus zijn ontstaan.

Hoe legt u uit dat uw problemen door het Corona-virus zijn ontstaan?


Het meest uitgesproken voorbeeld van bedrijven die in de problemen komen door de nu ontstane situatie zijn uiteraard Horeca-bedrijven die geen mogelijkheden hebben om te gaan
bezorgen. Maar ook adviesdiensten, zelfstandig trainers, sportscholen, beroepen in de uiterlijke verzorging etc. kunnen last hebben van de maatregelen die nu opgelegd zijn door het Corona virus. Maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat uw omzet beduidend lager is dan normaal, waardoor u in de problemen kunt komen. Een aantal branches zal minder moeite hebben aan te tonen dat de Corona-maatregelen zorgen voor problemen. De ‘natte horeca’ bijvoorbeeld: deze is verplicht gesloten en dat er dus geen omzet is, is helder en heeft verder geen uitleg nodig. Maar voor andere branches is het misschien lastiger hard te maken dat de moeilijkheden ontstaan door de maatregelen rondom het virus. Het
meest inzichtelijk voor de belastingdienst, maar ook voor banken, externe geldschieters, klanten én uzelf is een financiële vergelijking, liefst van een aantal jaren. Het is dus raadzaam om de
boekhouding van de vorige jaren erbij te nemen en een vergelijking te maken. Hoe u dat het meest eenvoudig doet, leggen we uit met een verzonnen voorbeeld.

Een kapsalon (een eenmanszaak, VOF of BV) is zes dagen per week open. Van de voorgaande twee jaren zijn van het eerste kwartaal (de eerste drie maanden van het jaar) de volgende gegevens
bekend:
Stacks Image 25
De gegevens onder A, B en C genoemd zijn van oude aangiften BTW terug te halen. De gegevens onder D en E moeten uit de jaarstukken van vorige jaren worden gehaald. De bedragen onder F zijn ook uit de oude BTW aangiften te halen en is een van de onderdelen waar uitstel van afdracht voor kan worden gevraagd. In dit voorbeeld is aantoonbaar te maken dat het hier om een gezond bedrijf gaat. Kijk maar naar de volgende som waarin de gegevens van eerder op een andere manier op een rijtje worden gezet:
Stacks Image 29
Zou dit voorbeeld een BV betreffen, dan is het inkomen van de ondernemer al meegenomen in de personeelskosten – de ondernemer staat immers op de eigen loonlijst. Betreft het een eenmanszaak of een VOF, dan is het bedrijfsresultaat het inkomen van de ondernemer. Het sociaal minimum in Nederland is afhankelijk van de persoonlijke situatie en op te zoeken via uwv.nl. Stel dat het in dit voorbeeld gaat om een VOF, met twee eigenaren ouder dan 21 jaar. Dan is het sociaal minimum € 1653,65 per maand per persoon, voor twee personen dus een kleine € 10.000 per kwartaal. Dit bedrijf kan dus ruim in het inkomen van deze twee ondernemers voorzien en is daarmee een levensvatbaar bedrijf. Maar toen kwamen maatregelen rondom het Corona virus en de salon ziet het aantal bezoekers zodanig drastisch teruglopen dat zij besluiten een aantal weken te sluiten. De maanden januari en februari zijn ‘normale’ maanden geweest, maar in maart zijn er al bijna geen klanten meer geweest. Er valt in het eerste kwartaal dus een derde van de omzet weg. De oproepkrachten zijn niet opgeroepen en daarmee is wel op kosten bespaard, maar het vaste personeel moet gewoon betaald worden. Er even van uit gaand dat de omzetten in het eerste kwartaal van 2020 vergelijkbaar zijn met die van 2019, valt er dus een derde deel van de omzet weg. Het plaatje wordt dus als gevolg van de maatregelen rondom Corona als volgt:
Stacks Image 33
Twee ondernemers kunnen niet een heel kwartaal leven van € 1.820,-. Door een verzoek uitstel afdracht BTW in te dienen, hoeft in dit voorbeeld € 3.014,- niet meteen in april afgedragen te worden. Dat kan de ondernemers net wat lucht geven om te kijken of er in vaste kosten gesneden kan worden om deze crisis door te komen. Door getallen van twee of meer jaren op een rij te zetten en te vergelijken met de verwachtingen voor 2020, kan aangetoond worden dat het bedrijf normaal gesproken gezond is. Maak die vergelijking. Ook voor uzelf.