Jets

Praktisch advies in rare tijden

Tegemoetkoming Vaste Lasten: de TVL regeling


Eind juni wordt de TVL geopend voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de maatregelen om het corona-virus te bestrijden. Heb je minimaal 30% van je omzet verloren door de maatregelen? Dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming om toch je vaste lasten te kunnen blijven betalen. Deze maatregel is een vervolg op de TOGS.

In tegenstelling tot de TOGS is de TVL geen vast bedrag, maar is afhankelijk van het omzetverlies en van de hoogte van de vaste lasten. Er wordt gekeken naar het verlies aan omzet vergeleken met eenzelfde periode een jaar eerder, en de hoogte van de uitkering wordt daaraan gerelateerd. Voor de kosten wordt een gemiddeld percentage gerekend, die hoef je dus niet zelf aan te tonen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 50.000,- voor de maanden juni, juli, augustus en september.

De TVL staat in principe open voor alle bedrijven met SBI-codes die in aanmerking kwamen voor de TOGS regeling. Ook als je eerder geen TOGS had aangevraagd kom je in aanmerking voor de TVL regeling. Mits je bedrijfscode dus in de lijst staat. Die lijst staat online: Bekijk het overzicht vastgestelde SBI-codes TOGS

Let op: ook als je eerder een TOGS uitkering hebt ontvangen, moet je een TVL wel opnieuw aanvragen! De regeling staat nog niet open, maar je kan wel al een e-mail alert instellen om eraan herinnerd te worden als de regeling open gaat. Zie de website: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl-vervolg-op-togs, en dan helemaal onderaan.