Jets

Praktisch advies in rare tijden

Noodpakket vanaf 1 juni


De noodmaatregelen voor ondernemers die getroffen werden door de maatregelen rondom het corona-virus, eindigen binnenkort. Maar het kabinet heeft een vervolg aan steunmaatregelen opgesteld. We zochten de verschillen.

Dit is onze ‘vertaling’ van de kamerbrief van 20 mei. De hele kamerbrief is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-noodpakket-2.0

Het eerste steunpakket, met de NOW, de TOGS en de TOZO was relatief snel in het leven geroepen en heeft in de loop van de tijd dan ook wel wat wijzigingen gehad, nodig om beroepsgroepen in- of juist uit te sluiten van de regelingen. We schreven over het eerste pakket al uitgebreid, dus nu noemen we alleen de wijzigingen.

NOW-regeling

Door gebruik te maken van de NOW-regeling kunnen ondernemers die minimaal 20% van hun omzet missen door de corona-maatregelen, een subsidie krijgen op loonkosten. We schreven hier over de voorwaarden en hoe je de tegemoetkoming kunt berekenen.
De NOW-regeling is met drie maanden verlengd.

Er moet minimaal 20% omzetverlies worden verwacht
Er moet gekozen worden voor een 3-maands periode die kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
De referentiemaand voor de bepaling van de hoogte van de loonsom gaat van januari naar maart 2020. Hiermee zouden bedrijven met een seizoenspiek geholpen zijn.
De NOW vergoedt niet alles. Zelfs bij 100% omzetverlies is de subsidie 90% van de loonsom, verhoogd met 30% voor sociale lasten en reserveringen. Die 30% wordt nu verhoogd naar 40%.

Ook als je eerder nog geen beroep op de NOW had gedaan, staat de regeling nu voor je open. Heb je de NOW wel al eerder aangevraagd, dan moet je de aanvraag opnieuw doen voor een volgende periode!

Een belangrijk verschil met de eerste NOW-regeling is dat er nu geen verplichting (op straffe van een boete) meer is om géén ontslag om bedrijfseconomische redenen voor medewerkers aan te vragen. Wil je meer dan 20 mensen ontslaan, dan blijft er wel een melding bij de vakbonden nodig.

Bedrijven die gebruik maken van de NOW mogen in de nieuwe regeling ook geen dividend of bonussen uitkeren over heel 2020. Ook de inkoop van eigen aandelen is verboden. Dat uitkeren van bonussen is overigens beperkt tot aandeelhouders en directie. Personeel wat deels variabel beloond wordt door middel van bonussen mag die wel blijven ontvangen.

Nieuw: scholing

Nieuw in de NOW is dat je als werkgever een inspanningsverplichting krijgt om je personeel aan bij- of omscholing te laten doen. Een directe financiële vergoeding is hiervoor niet, wel komt er een actie ’Nederland leert door’. Dat pakket is nog in de maak, als daar meer over bekend is zullen we er over schrijven.

Nieuw: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Behalve kosten voor personeel zijn er natuurlijk ook nog andere vaste lasten. Dit geldt voor alle bedrijven die nu onder de TOGS regeling vallen (waar we ook eerder over schreven). Bij een omzetverlies van minimaal 30% kan een tegemoetkoming in de vaste lasten aangevraagd worden van maximaal 20.000 euro voor drie maanden. De exacte hoogte van het bedrag is afhankelijk van het verlies aan omzet en van de hoogte van de vaste lasten.

TOZO

Ook over de TOZO schreven we eerder hier. Ook deze regeling, die via de gemeentes loopt, wordt met drie maanden verlengd. Wel zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOZO wat aangescherpt. TOZO-2 kent bijvoorbeeld wel de partnersinkomentoets: komt het inkomen van het huishouden boven het sociaal minimum dan is er geen recht op TOZO-2. Ook voor het aanvragen van een lening onder de TOZO (maximaal € 10.157,-) worden de regels aangescherpt: er moet geen surseance van betaling of een staat van faillissement zijn.

Uitstel van betaling van belastingschulden

Weer geen nieuwe maatregel (zie hier) maar een verlening van beleid: de Belastingdienst zal op verzoek de invordering van afdrachten loonheffing en btw bevriezen en de invorderingsrente die verlaagd was van 4% naar 0,01% blijft op dat lage niveau.
Uitstel, geen afstel. De aangifteplicht blijft wel bestaan. Nieuw is dat hieraan ook gekoppeld wordt dat je verklaart geen dividend en bonussen uit te zullen keren of eigen aandelen in te zullen kopen. Ook overige fiscale maatregelen zoals de versoepeling van het urencriterium en behoud van hypotheekrenteaftrek ook bij uitstel van betaling daarvan worden tot 1 september verlengd.