Jets

Praktisch advies in rare tijden

Het derde steunpakket


Nu we feitelijk in de tweede golf zitten, zijn ook de steunpakketten weer aangepast. In het zogenoemde ‘derde steunpakket’ zitten regelingen als NOW, de TOZO en TVL weer, soms wat aangepast ten opzichte van eerder. Heel veel ‘nieuws’ is er dus niet in dat nieuwe pakket. We geven een kort overzicht.NOW en TOZO

Deze regelingen beschreven we al eerder bij de eerste tranche. De tweede tranche had iets aangepaste regels, en ook bij deze derde NOW zijn er kleine veranderingen. De hoogte van de tegemoetkomingen is weer iets verlaagd, de regel om geen personeel te ontslaan is iets soepeler geworden. Wat blijft, is dat de subsidie afhankelijk is van de procentuele daling van de omzet. Zeker voor de horeca – die nu weer dicht is – kan (weer) aanspraak doen op de NOW van nut zijn. De procedures zijn vergelijkbaar en aanvragen staan vanaf 1 oktober weer open. Let op: de subsidies moeten wel verantwoord worden! Heb je aanspraak gemaakt op NOW 1, dan kan dat nu. Je moet hiervoor zelf het initiatief nemen – niet verantwoorden is terugbetalen! Zie ook wat we daar eerder over schreven. Bij de TOZO, waar we ook eerder over schreven was er even sprake van dat er bij deze uitkering wél gekeken zou worden naar het vermogen. Dat zou voor veel mensen met een eigen woning betekenen dat ze geen recht zouden hebben op deze gemeentelijke regeling. Dat idee is losgelaten; de ‘bijzondere bijstand’ staat ook open voor woningeigenaren.TVL

De regeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is verlengd en een beetje aangepast ten opzichte van de eerste, waarover we hier schreven. Een belangrijke wijziging in de TVL is dat er voor het laatste kwartaal geen beperking is in sectoren die het aan kunnen vragen. De SBI code is niet meer van belang! Daarnaast is het maximale subsidiebedrag verhoogd van € 50.000,- naar € 90.000,- TVL aanvragen voor het vierde kwartaal kan vanaf half november.Extra compensatie voor de Horeca

Met de maatregelen van 15 oktober kon de Horeca wéér dicht. Een aantal van hen heeft in het voorjaar goede ervaringen opgedaan met bezorgen, maar voor een aantal anderen is dat alternatief er niet. Zit je nu met voorraden die je niet mág verkopen? Of heb je investeringen gedaan om aan de maatregelen te voldoen? Dan is er een eenmalige subsidie (vanuit de TVL) te krijgen. Hiervoor moet gekeken worden naar de derving van de omzet – de omzet die dus gemist wordt door de maatregelen. Hiervan kan ongeveer 2,75% gecompenseerd worden. Er wordt een bedrag van € 2.500,- genoemd, maar dat bedrag is een inschatting van de overheid, dat het daarop per bedrijf gemiddeld uit gaat komen. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid omzet die gemist wordt, het is dus niet (zoals met de TOGS in het voorjaar) een eenmalige gift die voor elk bedrijf gelijk is! Aanvragen van de subsidie kan vanaf half november.Time-out arrangement (TOA)

Helemaal nieuw is het TOA, in de volksmond ook wel de ‘Doornroosje-regeling’ genoemd. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven voor wie dat mogelijk is, in een soort ‘winterslaap’ te gaan – en dan dus niet failliet te gaan. Het TOA is een uitwerking van de Wet Homogolatie Onderhands Akkoord (WHOA)die nog moet komen. Deze wet (welke dus nog niet uitgewerkt is) gaat er van uit dat ondernemers met hun belangrijkste schuldeisers afspraken kunnen maken, juist om een faillissement te voorkomen. Denk dan aan een uitstel van betaling, een betalingsregeling of een (gedeeltelijke) kwijtschelding. Als ondernemers er samen met een belangrijk aantal schuldeisers uit komt om het bedrijf even ‘te laten slapen’ (en de schulden dus ook), dan kan men straks, na 1 januari aanstaande, naar de rechter die dit akkoord dan kan homogoleren: een lastige term om te duiden dat de afspraken dan ook voor andere schuldeisers gelden. Vermoed je als ondernemer dat een tijdelijke stop misschien dé oplossing kan zijn voor je bedrijf, ga dan nu alvast in gesprek. Als de TOA/WHOA verder uitgewerkt is, komen we hier ongetwijfeld op terug!Wordt vervolgd?

Het derde steunpakket is nog niet helemaal uitgewerkt. Zo wordt er nog nagedacht of ondernemers en werknemers die nu (gedwongen) thuis zitten ingezet kunnen worden in sectoren waar nu juist werk is.