Jets

Praktisch advies in rare tijden

Vraag van een haven over de NOW regelingWe werden benaderd door een haven, of zij voor de Havenmeester de NOW regeling konden gebruiken. Want passanten – normaal vanaf 1 april – dat is even klaar sinds de Veiligheidsregio besloten heeft dat er geen overnachtingen mogen zijn.

We keken even mee met deze vereniging.

Normaal heeft de vereniging een omzet van ongeveer €200.000,- op jaarbasis, de helft uit vaste ligplaatshouders en de helft uit passanten. Uit de cijfers van vorige jaren bleek dat dit laatste ongeveer een normale verdeling volgde, met een piek in juli en augustus. Omgerekend naar een jaar, waren de inkomsten ongeveer als volgt verdeeld:
Stacks Image 5
De inkomsten uit passanten komt daarmee niet helemaal op 100% omdat er ook in de andere maanden wel passanten zijn. Niet veel, dus dat namen we niet mee.

In geld uitgedrukt werd deze verdeling ongeveer als volgt (er rekening mee houdend dat er ongeveer 50% van de totale inkomsten van de haven uit passanten kwam en er dus een jaaropbrengst passanten van €100.000,- is).
Stacks Image 9
Deze haven verwacht dat de terugval in omzet voor april en mei 100% is- er mag immers niet meer op de boot overnacht worden in deze provincie. Dus kan de Havenmeester in de NOW regeling?

De gederfde omzet is 20.000 euro – ervan uitgaand dat alles in juni weer normaal is.

De haven moet de gederfde opbrengst vergelijken met de omzet van 2019. De jaaromzet moet gedeeld worden door 4 kwartalen en komt daarmee op €50.000,- per kwartaal.

Het berekende omzetverlies is dan (20.000 / 50.000 =) 40%

De NOW regeling voorziet in een subsidie voor loonkosten naar rato van het omzetverlies, waarbij er bij 100% omzetverlies 90% subsidie voor deze loonkosten ontvangen kan worden. Bij 40% omzetverlies kan er dan voor 36% van de gehele loonsom subsidie aangevraagd worden. (40 x 90 delen door 100). Als basis van de loonsom worden de bedragen uit de loonsom van januari gehanteerd.

Daar gaat dan wel wat administratie mee gepaard. Om achteraf aan te kunnen tonen dat er in de periode waarover een subsidie vanuit de NOW gerechtvaardigd is, moet een vergelijking gemaakt worden met dezelfde periode van voorgaande jaren. In het archief dus! Overigens heeft deze havenmeester een contract waarbij het gebruikelijk is dat hij in de zomer meer uren werkt dan in de winter. Deze tijd-voor-tijd regeling kan uiteraard wel onderling besproken worden.