Jets

Praktisch advies in rare tijden

Praktijkgevallen bedrijfsvoering in tijden van de corona-uitbraak
Corona en Detachering


Met de NOW-regeling is het mogelijk tijdelijk een tegemoetkoming te vragen voor personeel waar nu door de corona-maatregelen geen werk voor is. We kregen de vraag hoe het zit met contracten met detacheerders. Dat zochten we uit.

SBI code niet in de lijst


Wat als je SBI code niet op de lijst staat om in aanmerking te komen voor de TOGS regeling. We dachten even mee.

Vraag van een haven over de NOW regeling


We werden benaderd door een haven, of zij voor de Havenmeester de NOW regeling konden gebruiken. Want passanten – normaal vanaf 1 april – dat is even klaar sinds de Veiligheidsregio besloten heeft dat er geen overnachtingen mogen zijn. We keken even mee met deze vereniging.

De NOW in de praktijk


De regeling van de NOW, de Noodmaatregel Overbrugging ter behoud van Werkgelegenheid wordt in de week van 6 april opengesteld. Of we even mee wilden kijken met een ondernemer in de Horeca.

Tegenstrijdige regelingen?


We kregen twee vragen over regelingen die elkaar misschien kunnen ‘bijten’. Moet je bijvoorbeeld als ondernemer nu net als ‘normale’ mensen die bijstand ontvangen, wat terugdoen voor je uitkering als je gebruik maakt van de TOZO regeling? En zijn er nog meer regelingen die elkaar bijten? We zochten het uit.

Culturele instellingen


Dat ook de culturele instellingen te maken hebben met de maatregelen rondom het corona-virus is duidelijk. Ook zij zijn vaak verplicht gesloten! Maar wat nu – gelden maatregelen voor ondernemers ook voor hen? We doken er eens in.

Twee vragen over de NOW


Vraag van een horeca-ondernemer: “als ik nou een kneitergoede zomer heb, moet ik dan de NOW terugbetalen?” En een andere ondernemer vroeg ons hoe het zit met min-max contracten. We zochten het uit.

Corona-hufters


Ook wij komen ze tegen, de corona-hufters. Ze spugen niet, maar je zou ze wat! Een waarschuwing.