Jets

Praktisch advies in rare tijden

DGA tijdelijk lager loon


Als Directeur Groot Aandeelhouder van een BV moest je altijd jezelf het zogenoemde gebruikelijk loon toekennen. Dat gebruikelijk loon moest het hoogste bedrag zijn van een van de volgende drie mogelijkheden:
  • 75% van het loon als je een vergelijkbare baan in loondienst had gehad,
  • Het loon van de meestverdienende medewerker
  • Ten minste € 46.000,- op jaarbasis.

Een lager bedrag aan gebruikelijk loon werd door de belastingdienst niet geaccepteerd als je daar niet een goede reden voor had. Die maatregel is nu, door de corona-crisis, wat versoepeld. Heeft de BV door de maatregelen minder omzet of zijn er liquiditeitsproblemen, dan mag het gebruikelijk loon voor 2020 lager worden gehouden.

Als DGA kan je niet voor jezelf gebruik maken van de NOW regeling voor personeel. Maar je kan wel wat doen om de loonkosten te drukken. Door het salaris van de DGA (tijdelijk) te verlagen kan de afdracht loonbelasting ook dalen. Daarvoor kan overigens uitstel worden gevraagd, dat beschreven we al eerder.

Of een lager loon van de DGA te rechtvaardigen was, wordt aan het einde van het boekjaar bepaald. Blijkt dat dit niet het geval was, dan moet het dan alsnog verrekend worden – en alsnog loonheffingen afdragen. De maatregel geldt niet met terugwerkende kracht, dus al ontvangen loon en afgedragen loonheffing kunnen niet gecorrigeerd worden.